Ucraina tụt 14 bậc trong bảng xếp hạng dân chủ In
Thứ hai, 03 Tháng 1 2011 12:34

 

 

Trong bảng xếp hạng dân chủ các nước trên thế giới năm 2010 “Democracy Index 2010”, Ucraina đứng ở vị trí 67, có nghĩa là hạ 14 bậc so với năm 2008 (vị trí thứ 53).

Các tác giả của bảng xếp hạng cho rằng “những thành tựu dân chủ có được nhờ Cách mạng Cam, hiện đang bị đe dọa”.
Ucraina tụt hậu nhiều nhất về dân chủ ở châu Âu, giữ vị trí thứ bảy “đáng tự hào” trong số các quốc gia có nền dân chủ suy thoái mạnh nhất trên thế giới - chỉ sau Madagascar, Fiji, Iran, Ethiopia, Ai Cập và Gambia.

Cũng tính đến hết năm 2010, Ucraina đã đánh mất quy chế không chính thức “nước tốt nhất trong số các nước tồi tệ nhất” tại không gian hậu Xô-viết, để nhường chỗ cho Moldova.

Đi xuống nhiều nhất là các chỉ số về “chức năng của Chính phủ”, “quá trình bầu cử và đa nguyên”, “văn hóa chính trị” và “tham gia vào tiến trình chính trị”.

Cụ thể, về chỉ số “hoạt động hiệu quả của Chính phủ”, Ucraina nằm cùng nhóm với Ghana, Cộng hòa Dominica, Philippines và Peru, đứng sau các nước như Lesotho, Mali, Namibia, Guinea, Mông Cổ, Surinam, Jamaica...

Theo các nhà nghiên cứu, thậm chí Chính phủ các nước thuộc nhóm “thể chế lai căng” thấp kém - ví dụ như Honduras, Bangladesh, Campuchia, Zambia và Malawi - cũng hoạt động hiệu quả hơn so với Chính phủ Ucraina.

Theo Podrobnosti.