Tổng thống Poroshenko ký luật phục hồi danh dự các nạn nhân chế độ cộng sản Liên Xô In
Thứ tư, 02 Tháng 5 2018 11:35

Poroshenko ky

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã ký Luật hoàn thiện các thủ tục phục hồi danh dự cho những người là nạn nhân của chế độ độc tài 1917-1991. Thông tin được đăng trên trang web chính thức của người đứng đầu nhà nước Ukraina.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống, luật mới được thông qua nhằm bổ sung những khoảng trống của pháp luật hiện hành, cải thiện tình hình phục hồi danh dự cho các cựu tù chính trị và nạn nhân chế độ cộng sản tại Ukraina, cũng như các quyền hợp pháp của họ.

Luật mới đưa ra quy định về khái niệm “nạn nhân đàn áp chính trị”, bao gồm cả người thân của những người bị thiệt hại do chế độ cộng sản Liên Xô (1917-1991) đàn áp. Các thủ tục phục hồi danh dự được đề xuất trên cơ sở xem xét tối đa những tình tiết của hành động đàn áp đối với mỗi cá nhân. Việc xét các tài liệu không chỉ được thực hiện bởi các cơ quan chính quyền, mà còn có sự tham gia của các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Trước đó, luật phục hồi danh dự cho các nạn nhân của chế độ độc tài 1917-1991 đã được Quốc hội Ukraina thông qua ngày 13/3/2018, với 237 phiếu thuận.

Thanh Huyền. Theo Ukrinform.