Bắt buộc sử dụng tiếng Ucraina trong tất cả các ngành thương mại và dịch vụ In
Thứ bảy, 16 Tháng 1 2021 06:39

Kể từ ngày hôm nay, 16/1/2021, một phần nội dung Luật "Đảm bảo chức năng ngôn ngữ quốc gia của tiếng Ucraina" đã bắt đầu có hiệu lực thi hành, liên quan đến việc sử dụng tiếng Ucraina trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

Nhahang 2021

Cụ thể, Điều 30 Luật "Đảm bảo chức năng ngôn ngữ quốc gia của tiếng Ucraina" quy định: Tất cả những người làm việc trong các lĩnh vực, ngành nghề phục vụ người dân phải sử dụng tiếng Ucraina trong giao tiếp. Quy định này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, người kinh doanh cá thể, cơ sở dịch vụ (bao gồm cả hình thức kinh doanh trực tuyến)… có tiếp xúc với người tiêu dùng.

Quy định sử dụng tiếng Ucraina trong giao tiếp cũng được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các lớp học ngoại khóa), dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, dịch vụ pháp lý, giao thông và các loại hình dịch vụ khác.

Theo Luật, từ ngày 16/1/2021, tất cả thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ, văn bản hướng dẫn sử dụng, thông tin về tính năng kỹ thuật, nhãn mác, vé vào cửa, thực đơn… đều phải được thể hiện bằng tiếng Ucraina.

Mặc dù vậy, Luật cũng cho phép người bán hàng, đại diện các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… sử dụng ngôn ngữ khác trong giao tiếp với khách hàng, nếu được khách hàng đề nghị.

Người vi phạm quy định sử dụng ngôn ngữ Ucraina trong giao tiếp với khách hàng có thể bị phạt hành chính, tuy nhiên, các hình thức phạt sẽ chỉ bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2022.

Luật "Đảm bảo chức năng ngôn ngữ quốc gia của tiếng Ucraina" được Quốc hội Ucraina thông qua ngày 25/4/2019 và có nhiều phần nội dung, được quy định thực hiện theo từng giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn của Luật có hiệu lực từ ngày 16/1/2021.

Thanh Huyền. Theo Ukrinform.