Chính phủ chuẩn bị Dự thảo Ngân sách mới In
Chủ nhật, 03 Tháng 1 2010 16:19

 

 

 

Chính phủ Ucraina đã xác định lượng thâm hụt ngân sách quốc gia đến đầu năm 2010 ở mức 32,6 tỷ grivna, để hình thành dự án ngân sách mới cho năm 2010.

Thông tin trên đây được ghi nhận bằng nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Ucraina “Về các biện pháp tổ chức hoạt động ngân sách năm 2010”.

Bản Dự thảo ngân sách 2010 được đệ trình lên Quốc hội xem xét từ 15 tháng 9 đã dự tính khoản thâm hụt ngân sách là 51,4 tỷ grivna.

Trong bản Dự thảo ngân sách mới, phần thu nhập ngân sách năm 2010 được hạ xuống 8,7%, tương đương 31,1 tỷ grivna - còn 328,3 tỷ grivna.

Trong khi đó, phần chi ngân sách cũng được giảm xuống 12,1%, bằng 49,9 tỷ grivna - còn 360,9 tỷ grivna.

Bản dự thảo chỉ rõ, các phép tính được sử dụng dựa trên dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô của Bộ tài chính Ucraina.

Theo số liệu của Bộ tài chính, tổng thu nhập ngân sách Ucraina trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2009 đạt 217,4 tỷ grivna, trong khi tổng chi trong giai đoạn này là 243,7 tỷ grivna.

Như tin đã đưa, Quỹ tiền tệ quốc tế đã có đánh giá tiêu cực đối với bản dự thảo ngân sách do Chính phủ đệ trình Quốc hội từ tháng 9/2009.

Tuy nhiên, đến thời gian gần đây, Hội đồng Bộ trưởng Ucraina vẫn không muốn lập bản dự thảo mới, mặc dù Quốc hội đã trả lại bản dự thảo cũ từ 20/11/2009.

Theo Sự thật Ucraina.