Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 8.900 tỷ đồng In
Thứ tư, 04 Tháng 9 2019 08:51

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.

tthue
Cục Thuế Hà Nội dành nhiều ưu tiên cho công tác thanh tra,
kiểm tra thuế. Ảnh: Internet

Trong 8 tháng qua, toàn ngành Thuế đã triển khai đầy đủ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, triển khai thực hiện tốt dự toán thu NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao. 

Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu như thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng... 

Trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700,33 tỷ đồng, trong đó: Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, toàn ngành Thuế đã thanh tra 295 doanh nghiệp (DN) có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lý qua thanh tra hơn 7.900 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỷ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm tỷ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2%so với cùng kỳ năm 2018.

8 tháng qua, toàn ngành Thuế thường xuyên rà soát, theo dõi và cập nhật tình hình kinh doanh của DN để đưa vào diện quản lý thuế, tránh bỏ sót nguồn thu. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 90.979 DN thành lập mới, 53.506 DN chấm dứt kinh doanh, 24.740 DN tạm ngừng kinh doanh, 14.461 DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Tổng số DN đang hoạt động kinh doanh là 741.302, tăng 43.704 DN (6,27%) so với thời điểm cuối năm 2018.

Cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, trong đó: 99,86% số DN đang hoạt động thực hiện dịch vụ khai thuế điện tử; và cũng có đến 98,44% DN nộp thuế bằng hình thức điện tử.

Tổng số hồ sơ thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử đạt đến 95,77% tổng số hồ sơ hoàn thuế.

Theo báo Thanh Tra.