Người kinh doanh cần biết: Mức thuế và bảo hiểm cần đóng góp năm 2020 In
Thứ năm, 28 Tháng 11 2019 09:20

Theo luật ngân sách quốc gia Ucraina, từ ngày 1/1/2020, lương lao động tối thiểu sẽ được nâng lên 4723 grivna/tháng. Mức sống tối thiểu cũng được ấn định ở mức 2102 grivna/tháng. Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động kinh doanh, trong đó có mức đóng góp thuế và bảo hiểm xã hội hàng tháng của người kinh doanh cá thể.

Baocaothue-2020

Theo luật thuế Ucraina, thuế suất thống nhất dành cho người kinh doanh thuộc nhóm 1 (không có nhân viên, doanh thu 1 năm không quá 300 nghìn grivna) được ấn định tương đương 10% mức sống tối thiểu. Với nhóm 2 (doanh thu đến 1,5 triệu grivna/năm, cho phép có tối đa 10 nhân viên), thuế suất được áp dụng trong khoảng 20% lương lao động tối thiểu. Như vậy, từ ngày 1/1/2020, mức thuế người kinh doanh cần đóng góp hàng tháng như sau:

- Nhóm 1 - 210,20 grivna/tháng (10% của mức sống tối thiểu - 2102 grivna).

- Nhóm 2 - 944,60 grivna/tháng (20% của lương lao động tối thiểu - 4723 grivna).

So với năm 2019, thuế suất dành cho nhóm 1 tăng 18,10 grivna (hiện nay là 192,10 grivna). Nhóm 2 - tăng 110 grivna (hiện nay là 834,60 grivna).

Về bảo hiểm xã hội, theo luật thuế Ucraina, mức đóng góp hàng tháng của người kinh doanh được quy định tương đương 22% lương lao động tối thiểu. Như vậy, từ đầu năm 2020, người kinh doanh sẽ phải đóng bảo hiểm 1039,06 grivna mỗi tháng, 3177,18 grivna mỗi quý và cả năm sẽ là 12 nghìn 468 grivna.

Cách đây không lâu, Quốc hội Ucraina đã thông qua luật về việc sử dụng một tài khoản duy nhất để tiếp nhận các khoản thuế và bảo hiểm xã hội, cũng như các khoản lệ phí bắt buộc khác mà người kinh doanh có trách nhiệm đóng góp.

Cũng theo luật mới, bắt đầu từ năm 2021, người kinh doanh có trách nhiệm báo cáo thuế và bảo hiểm mỗi quý một lần.

Trường hợp người kinh doanh có nhân viên, các khoản đóng góp bắt buộc hàng tháng cho nhân viên như sau:

- Thuế nhu nhập: 850,14 grivna (18% lương lao động tối thiểu - 4723 grivna)

- Bảo hiểm xã hội: 1039,06 grivna (22% lương lao động tối thiểu - 4723 grivna)

- Lệ phí quân sự: 70,85 grivna (1,5% lương lao động tối thiểu - 4723 grivna)

Lưu ý: Đây là mức đóng góp nếu nhân viên được trả lương ở mức tối thiểu (4723 grivna/tháng). Trường hợp trả lương cao hơn, tất cả các khoản đóng góp cho nhà nước được tính theo lương thực tế, với tỷ lệ như trên.

Luật lao động Ucraina cũng quy định, người lao động có quyền được nghỉ 24 ngày phép mỗi năm mà vẫn được hưởng đầy đủ lương. Điều này có nghĩa là khi nhân viên nghỉ phép, chủ lao động vẫn có trách nhiệm đóng góp đầy đủ các khoản thuế, bảo hiểm và lệ phí bắt buộc như bình thường.

Trường hợp chủ thể kinh doanh tạm ngừng hoạt động (giấy phép kinh doanh vẫn có hiệu lực, chưa bị đóng), bảo hiểm xã hội vẫn phải được đóng góp đầy đủ (22% thu nhập, hoặc không dưới mức tối thiểu - 1039,06 grivna/tháng).

Thanh Hải. Theo Delo.