TIỄN ANH In
Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021 04:48

Viết cho Tổng biên tập của chúng tôi, anh Nguyễn Trọng Cơ, mất ngày 26/10/2021

Chúng em vô cùng thương tiếc anh!

laroi

Cuộc đời tựa áng phù vân

Sáu mươi tám tuổi- dừng chân bến đời

Thu vàng lá rụng tả tơi

Nghiệp- duyên đã hết , về nơi thanh nhàn

Nhân sinh một cõi hợp tan

Rời xa nhân thế, mây ngàn dong chơi

Trần gian khi giã biệt rồi

Tiếng thơm để lại cho người đời sau.

Trái tim như muốn nát nhàu

Miệng như nghẹn đắng một câu: "xin đừng "

Gió ơi! Gió cứ lạnh lùng

Sao không chở hộ cộng đồng: nỗi đau

Cỏ May

Ba Lan, ngày 29/10/2021.